Sáng ngày 4-12, tại Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia, Hội Cổ vật Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2023-2028). Tham dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đại diện Sở Văn hóa thể thao và du lịch, đại diện Bảo tàng Hà Nội cùng với các hội viên trong cả nước về tham dự.

 

Toàn cảnh Đại hội Hội Cổ vật Thăng Long – Hà Nội nhiệm kỳ VI (2023 – 2028)

Hội Cổ vật Thăng Long - Hà Nội là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp, được thành lập trên tinh thần tự nguyện của những người yêu cổ ngoạn, yêu di sản văn hóa của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Trong quá trình hoạt động, Hội đã có những đóng góp không nhỏ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Hà Nội và cả nước. Đặc biệt, sự ra đời Tạp chí "Cổ vật tinh hoa", giúp người yêu văn hóa cổ có thêm căn cứ khoa học để giám định cổ vật, đồng thời giới thiệu văn hóa Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ông Đào Phan Long, Nguyên Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long phát biểu tại Đại hội

Hội Cổ vật Thăng Long đã trải qua 23 năm và có gần 100 thành viên, là những người yêu thích và sưu tầm cũng như bảo tồn giá trị văn hoá của Hà Nội.Tại Đại hội, gần 60 hội viên tham gia đã trực tiếp bầu Ban Chấp hành Hội Cổ vật Thăng Long - Hà Nội khóa VI gồm 8 thành viên:

- Nguyễn Bằng Giang

- Phạm Văn Thông

- Hoàng Minh Nam

- Mai Thời Trí

- Cao Xuân Bình

- Hoàng Văn Kim

- Vũ Minh Tâm

- Đỗ Duy Hưng

100% Hội viên Hội Cổ vật Thăng Long bầu ông Nguyễn Bằng Giang (Hội viên Hội Cổ vật Thăng Long khoá I, Thư ký Hội khoá III,IV,V) giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long khoá VI nhiệm kỳ 2023-2028. Trong khi đó, ông Phạm Văn Thông (Hội viên Hội Cổ vật Thăng Long khoá I) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long khoá VI nhiệm kỳ 2023-2028 và ông Đỗ Duy Hưng (Hội viên Hội Cổ vật Thăng Long) giữ chức vụ Thư ký Hội Cổ vật Thăng Long khoá VI nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội và phương hướng hành động nhiệm kỳ 2023-2028 với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

 

100% hội viên Hội Cổ vật Thăng Long giơ tay biểu quyết bầu ông Nguyễn Bằng Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long khoá VI (2023-2028)

Ban chấp hành Hội Cổ vật Thăng Long khoá VI (2023-2028) ra mắt Đại hội

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long Nguyễn Bằng Giang cho biết, kể từ khi được thành lập năm 1999 và là Hội Cổ vật ra đời đầu tiên trên cả nước, Hội Cổ vật Thăng Long - Hà Nội đã tập hợp những người ham thích chơi cổ vật, sưu tầm cổ vật, kinh doanh cổ vật, nghiên cứu cổ vật ở Thủ đô tự nguyện tham gia.

Ông Nguyễn Bằng Giang, Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long khóa VI phát biểu tại Đại hội

“Sự ra đời của Hội được nhiều cơ quan T.W, Hội Khoa học lịch sử, các Bảo tàng Trung ương và địa phương hết sức ủng hộ. Hội Cổ vật Thăng Long đã đóng góp phần gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa của của Thủ đô nói riêng, của đất nước nói chung. Trong hơn 20 năm qua, Hội cổ vật Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, một số địa điểm tại Thủ đô Hà Nội" - Ông Nguyễn Bằng Giang cho biết.