Để thực hiện giao lưu mua - bán cổ vật trên website này đề nghị Quý vị thực hiện như sau:

  1. NHỮNG CỔ VẬT CÓ NHU CẦU MUA HOẶC BÁN TRÊN WEBSITE NÀY CẦN :

 - Đảm bảo là sở hữu hợp pháp của người gửi và chỉ mua bán cổ vật trong  phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Không mua bán với cá nhân và tổ chức nước ngoài. Phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

- Mô tả rõ kích thước và tình trạng hiện vật cùng với ảnh hiện vật.

Để thực hiện nội dung trên Quý vị cần gửi về website qua email: giamdinhcv@gmail.com. Điện thoại: 0973278473 (Mr.Hưng)

  1. CÔNG VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA QUẢN TRỊ WEBSITE:

 - Đánh giá cổ vật sơ bộ thật, giả của hiện vật qua ảnh để trả lời cho người gửi.

 - Liên hệ, kết nối thông tin liên lạc giữa người cần mua - cần bán.

- Quy định mức phí thu của người có nhu cầu đăng tải hình ảnh muốn chào bán trên website cho 01 hiện vật là 100.000 VNĐ.

- Người đăng tải nhu cầu mua không mất phí.

  1. BỔ SUNG:

- Ban quản trị website không can thiệp vào giá mua - bán của các bên.

- Trong trường hợp người bán, người mua cần cấp GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁM ĐỊNH CỔ VẬT  của Công ty TNHH Dấu Xưa, lúc này sẽ có thêm phí thỏa thuận với quản trị website.

Rất mong được hợp tác.

Trân trọng./.